Dịch vụ khách sạn

 • Karaoke
  Karaoke

  Vị trí: Tầng 4 
  Giờ mở cửa:10h00 – 22h00


 • Bể bơi
  Bể bơi

  Vị trí: Tầng 4
  Giờ mở cửa: 6h00-20h00

 • GYM
  GYM

  Vị trí: Tầng 4
  Giờ mở cửa: 6h00-22h00